Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Китобҳои олимони академия

Фаъолияти роҳбари мақомоти минтақавии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии вайронкунии интизомӣ ва содир намудани ҷиноят дар байни ҳайати шахсӣ 04.11.2019 15:05
Мирзорустамов М.М. Деятельность руководителя территориального органа МВД Республики Таджикистан по предупреждению дисциплинарных правонарушений и преступлений среди личного состава: монография / М.М. Мирзорустамов. – Ходжент: Ношир, 2019. – 224 с. Дар монография ҷанбаҳои муҳимтарини фаъолияти ташкилӣ-идоракунии роҳбар оид ба мустаҳкам намудани қонуният ва интизом дар сафҳои мақомоти корҳои дохилӣ баррасӣ шуда, ....
Корифей российского права: издание, посвященное 90-летию Роланда Сергеевича Мулукаева 29.10.2019 16:50
Корифей российского права: издание, посвященное 90-летию Роланда Сергеевича Мулукаева. – Душанбе: Онлайн Принт, 2019. – 72 с.Нашрия ба 90-солагии олими шоистаи Федератсияи Россия, академики Академияи илмҳои табии Россия, Профессори фахрии Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Роланд Сергеевич Мулкаев бахшида шудааст. Нашрия инчунин табрикоти роҳбарияти Вазорати корҳои дохилии ....
Ҳуқуқи ҷиноятӣ 29.10.2019 16:49
Ҳусейнзода С.Ҳ., Азимзода Н.Б., Авизова Ш.Н. Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. Маҷмӯаи масъалаҳо: Воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Графика-83», 2019. - 100 саҳ.Воситаи таълимии мазкур дар асоси барномаи таълимӣ аз фанни ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми умумӣ) ва қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. Он дар худ вазифаҳоро оид ба тамоми мавзӯъҳои Қисми ....
Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29.10.2019 16:49
Раҳимзода Р.Ҳ., Солиев К.Ҳ., Ҳусейнзода С.Ҳ. ва диг. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. - 550 саҳ. Китоби дарсии мазкур мавзӯъҳои фанни таълимии Ҳуқуқи ҷиноятиро (Қисми умумӣ), ки мутобиқи фаслҳо, бобҳо ва ....
Информационное пространство правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной безопасности государства 27.09.2019 11:43
Информационное пространство правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной безопасности государства В монографии рассматриваются теоретико-методологические вопросы функционирования органов внутренних дел Республики Таджикистан как важнейшего элемента обеспечения национальной безопасности государства. Геополитическая ситуация в Центрально-Азиатском регионе и в мире, где происходят изменения существующих межгосударственных и межцивилизационных отношений, политическая ....
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 27.09.2019 11:37
Шарифзода Ф.Р., Ульянов А.Д. Ташкили фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ оид ба таъмин намудани амнияти миллӣ: дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2019. – 260 с. Дар дастур дар шакли нақшаҳо ташкил ва фаъолияти мақомоти минтақавии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, системаи идоракунии мақомоти корҳои дохилӣ, асосҳои ташкилию методологии кори иттилоотӣ-таҳлилӣ, қарорҳои ....
Доказательство и доказывание в уголовном процессе Республики Таджикистан 18.09.2019 10:31
Рахмаджонзода Р.Р., Арипов А.Л., Самиев Н.М., Махмадализода А.М., Касимова М.А. Доказательство и доказывание в уголовном процессе Республики Таджикистан: учебное пособие / Раҳмаджонзода Р.Р., А.Л. Арипов, Н.М. Самиев, А.М. Махмадализода, М.А. Касимова. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 44 с. Дар дастури таълимӣ муқаррароти илмӣ ва амалияи мурофиаи ҷиноятӣ, инчунин далелҳо ва ....
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Таджикистан 18.09.2019 10:30
Рахмаджонзода Р.Р., Арипов А.Л., Самиев Н.М., Махмадализода А.М., Касимова М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Таджикистан: научно-практическое пособие / Раҳмаджонзода Р.Р., А.Л. Арипов, Н.М. Самиев, А.М. Махмадализода, М.А. Касимова. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 60 с. Дар дастурамал рақамҳо ва далелҳои вазъи ҷинояткорӣ дар Тоҷикистон аз соли ....
Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки кадров 18.09.2019 10:28
Рахмаджонзода Р.Р. Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки кадров: научное издание / Р.Р. Рахмаджонзода. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 304 с. Нашри илмӣ равиши ҳамаҷонибаи систематизатсияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ самти ҳуқуқи ҷиноятӣ, фанҳои таълимӣ, илмӣ, омодасозии кадрҳо, авторефератҳо ва рисолаҳои ҳимояшуда, нашрияҳои таълимӣ ва илмӣ, инчунин, дигар нашрияҳо бо ихтисоси 12.00.08, ....
Масоили мубрами пешбурди тосудии мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ 18.09.2019 10:27
Раҳмадҷонзода Р.Р., Маҳмадализода А.М., Арипов А.Л., Каримов Э.Ҳ. Масоили мубрами пешбурди тосудии мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ: монография / Р.Р. Раҳмадҷонзода, А.М. Маҳмадализода, А.Л. Арипов, Э.Х. Каримов. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 96 с. Тадқиқоти монографияи мазкур ба яке аз масоили мубрами фаъолияти мурофиавии мақомоти корҳои дохилӣ - пешбурди тосудии мавод ....
Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан 18.09.2019 10:26
Рахмаджонзода Р.Р., Ализода А.Х., Таджали Д.А. Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан: монография / Р.Р. Рахмаджонзода Р.Р., П.Х. Ализода, Д.А. Таджали. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 236 с. Дар асоси таҳлили муфассали муқаррароти мухталифи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ дар монографияи мазкур далелҳои иловагӣ барои манфиати коркарди минбаъдаи босифати модели рақобатпазир дар ....
Китоби тозанашри олимони Академияи ВКД 03.09.2019 16:37
Солиев К.Х., Бухоризода Б.Р., Рауфов Ф.Х., Бадриддинов А.Х., Сатторов Ф.М. Типовая служебная инструкция по расследованию преступлений в фсере торговли людьми. – Душанбе: “Эр-Граф”, 2019. – 96 с. Дастурамали мазкур барои алгоритмҳои базавӣ, байниидоравӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба тафтишоти ҷиноятҳои савдои одамон тақдим шудааст. Бо сифати роҳнамоии муфассал барои муфаттишони ....
Китоби тозанашри олимони Академияи ВКД 03.09.2019 16:38
Бухоризода Б.Р. Уголовная ответственность за торговлю людьми в Республике Таджикистан: монография. – 2-е изд., перераб. и доп. / Б.Р. Бухоризода. – Душанбе: «Промэкспо», 2019. – 128 с.Дар монография муаллиф бо назардошти тағйиру иловаҳое, ки санаи 02 январи с.2019 ба моддаи 1301 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда буданд, боз як ....
Сотсиология 25.06.2019 14:57
Сафаров М.М. Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни Сотсиология. – Душанбе: ЧДММ «Суфра», 2019, - 109 с. Сотсиология самти илмии ҷавон дар низоми илмҳои ҷомеашиносӣ мебошад, ки алакай дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои нахустини барқароршавиро гузошта, марҳила ба марҳила ба табақаҳои гуногуни ҷомеа ошгоӣ пайдо намуда, ба ҳайси предмети умумиҳатмӣ дар тамоми муассисаҳои ....
Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ 13.06.2019 07:31
Шарифзода Ф.Р., Бухориев Б.Р., Амрудинзода М.А., Окилов С.Ю. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ. Дастури таълимӣ. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2019. – 112 с. Дар замони муосир ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ таҳдидҳои ҷиддиро ба миён овардааст. Онҳо натанҳо ба амнияти ҷамъиятӣ, балки ба ҳаёт ва саломатии одамон низ таҳдид мекунанд. Маҳз ....


Китобҳои олимони академия

payom1

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИҶИИ ҶУМҲУРӢ»
Ҳамватанони азиз! Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Паёми Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ – сиюмин солгарди истиқлолу озодии Ватани азизамон пешниҳод мегардад.