Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Китобҳои олимони академия

Низоъшиносӣ дар нақша ва луғот 27.05.2019 16:40
Бойзода Ҷ.Ҷ., Расулзод Л.Х. Дастури теълимӣ-методӣ аз фанни Низоъшиносӣ барои курсантон ва шунавандагони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Академияи ВКД. 2019. – 52 с. Омӯзиши фанни “Низоъшиносӣ” яке аз омилҳои муассири пешгирӣ намудани низоъҳои дохилию хориҷӣ буда, ошноӣ бо ин илм метавонад донишҳои назарӣ ва амалии донишҷӯёнро қавӣ гардонад. ....
Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ: маводи I-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ 15.05.2019 09:07
Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ: маводи I-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ // Зери назари умумии н.и.ҳ., дотсент Ф.Р. Шарифзода. – Душанбе: Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – 220 с.Дар маҷалла маводи I-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ», ки ба 70-солагии Эъломияи умумии ҳуқуқи башар бахшида ....
Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ 07.03.2019 15:18
Шарифзода Ф.Р., Бухориев Б.Р., Амрудинзода М.А., Окилов С.Ю. Преступления против информационной безопасности: учебное пособие. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2019. – 108 с. Дар дастури таълимӣ муаллифон тавсифи меъёрҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқии таъмин намудани амнияти иттилоотие, ки дар боби 28 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, пешкаш намудаанд. Дастури мазкур барои курсантон ва донишҷӯёни ....
Ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва методии тадқиқоти криминалистии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 06.03.2019 15:29
Кайргалиев Д.В., Рустамзода З.Р. Правовые и методические аспекты криминалистического исследования наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан: учебное пособие / под общ. ред. Шарифзода Ф.Р. – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан. 2018. – 380 с. Дар дастури таълимӣ маълумоти актуалӣ ва барои амалия зарурӣ оид ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои ....
«Социология» 27.02.2019 10:58
Сафаров М.М. Программа и учебно-методические материалы по дисциплине «Социология». – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2018. – 36 с.Барномаи мазкур дар асоси Стандарти таълимии давлатии маълумоти олии касбӣ тартиб дода шудааст. Дар он мавзуҳои дарсҳои лексионӣ, дарсҳои амалӣ, саволҳо барои корҳои азхудкунӣ ва, инчунин, рӯйхати адабиёти тавсияшуда пешниҳод карда шудааст. ....
Фарҳанги истилоҳоти таърихӣ ва саволу ҷавоби тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик 27.02.2019 10:57
Самиъзода Б.С. Фарҳанги истилоҳоти таърихӣ ва саволу ҷавоби тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик. – Душанбе: Академияи ВКД. 2018. – 90 с.Дастури мазкур як навъ кӯшишест дар гирдоварии баъзан истилоҳоти таърихӣ ва саволу ҷавоби тестӣ, ки дар ҷараёни омӯзиши фанни таърихи халқи тоҷик истифода мегарданд.Ҳадаф аз гирдоварии маводи мазкур дар ....
Барномаи таълимӣ аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» 27.02.2019 10:56
Самиъзода Б.С. Барномаи таълимӣ аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» барои курсантон ва шунавандагони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Академияи ВКД. 2018. – 84 с.Барномаи мазкур дар асоси стандарти таълимии давлатии маълумоти олии касбӣ, бо равияи «ҳуқуқшинос» барои курсантону шунавандагони Академияи ВКД ва донишҷӯёни мактабҳои олии тамоюли ҳуқуқшиносӣ доштаи Ҷумҳурии ....
Истилоҳоти мухтасари сиёсӣ 27.02.2019 10:55
Муҳаммад С.А., Асламов Б.С. Истилоҳоти мухтасари сиёсӣ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018. – 36 саҳ. Воситаи мазкур доираи мафҳумҳои асосии илмҳои сиёсиро фаро гирифта, зиёда аз 90 истилоҳотеро дар бар мегирад, ки онҳо дар таҷрибаи амалӣ бештар мавриди истифода қарор мегиранд ва вижагиҳои ҳаёти сиёсиро инъикос ....
Чораҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятии пешгирии савдои одамон 21.02.2019 16:38
Бухориев Б.Р. Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми (по материалам Республики Таджикистан): Монография. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2019. – 200 с. Дар монография муаллиф таҳлили ҳамаҷонибаи муқоисавӣ бо илми ҳуқуқӣ-ҷиноятии Россия ва қонунгузории ҷиноятии ин давлат, аз он ҷумла, меъёрҳои дигари ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва истифодаи онҳо бо мақсади пешгирии савдои одамон гузаронидааст. Дар ....
Фазои иттилоотии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти миллии давлат 09.01.2019 17:06
Шарифзода Ф.Р. Фазои иттилоотии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти миллии давлат: монография (Информационное пространство правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной безопасности государства: монография). – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 196 с. Дар монография масъалаҳои назариявӣ-методологии фаъолияти мақомоти корҳои дохилии ....
Зуҳуроти экстремистӣ ва террористӣ дар байни ҷавонон 26.12.2018 09:36
Қосимов Ф.М., Асламов Б.С., Маҳмадов Х.Ф. Зуҳуроти экстремистӣ ва террористӣ дар байни ҷавонон: пайомад ва роҳҳои пешгирӣ аз он. – Душанбе: Академияи ВКД, 2018. – 140 с. Дастури таълимӣ-методӣ ба мавзӯи зуҳуроти экстремистӣ ва террористӣ дар байни ҷавонон бахшида шуда, бо истифода аз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, муҳтавои Паёмҳои Пешвои миллат муҳтарам ....
Тафсири илмӣ-амалии ҷиноятҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ 26.12.2018 08:13
Тафсири илмӣ-амалии ҷиноятҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ / Муҳаррири масъул Ҳафиззода Ш.Ҳ. – Душанбе: Матбааи РТИТ ва ва Н-и ВКД ҶТ, 2018. – 96 с. тафсири мазкур бо назардошти дар даврони соҳибихтиёрӣ сифатан ва миқдоран такмил ёфтани сатҳи қонунгузории миллӣ дар самти моликияти зеҳнӣ ва робита ба инкишофи муттасили муносибатҳои ....
Маҷмӯаи тестҳо аз фанни квалификатсияи ҷиноят 26.12.2018 08:12
Аҳёзода Ш.Т., Атоев Ш.М., Мардонов С.Р. Маҷмӯаи тестҳо аз фанни квалификатсияи ҷиноят.- Душанбе: “Сомон-Граф”, 2018, - 52 с. Дар Маҷмӯаи тестҳо доир ба мафҳум ва намудҳои квалификатсияи (бандубасти) ҷиноят, давраҳои раванди квалификатсияи ҷиноят, қонунгузории ҷиноятӣ – асоси ҳуқуқӣ барои квалификатсияи ҷиноят ва дигар мавзӯъҳое, ки дар барнома ва силлабуси фанни ....
Маҷмӯи тестҳо аз фанни криминология 26.12.2018 08:11
Нарзуллоев С.С., Назаров У.С., Умаров А.Т., Мардонов С.Р., Атоев Ш.М. Маҷмӯи тестҳо аз фанни криминология. – Душанбе: “Эр-Граф”, 2018. – 72 с.Маҷмӯи тестҳо аз фанни криминология тибқи нақшаи мавзӯъҳои таълимии фанни крминология омода шудааст, ки таълими он дар факултетҳои Академияи ВКД фаро гирифта мешавад. Мақсади омода намудани маҷмӯи мазкур дар ....
Сиёсатшиносӣ 25.12.2018 17:23
Маҳмадов С.А., Ҳайдарзода Ш.Ҳ. Сиёсатшиносӣ. Душанбе: ҶДММ “Меҳроҷ Граф”, 2018. – 60 с. Воситаи таълимии Сиёсатшиносӣ аз номгӯи мавзӯъҳои фанни сиёсатшиносӣ, адабиёти тавсияшуда барои омода намудани мавзӯъҳои таълимӣ иборат буда, инчунин, барои мутсаҳкам намудани мавзӯъҳои гузашта, саволномаи тестӣ ва ҷавобҳои саволномаи тестӣ пешниҳод карда шудааст.Дастури таълимӣ барои шунавандагон ва курсантони ....


Китобҳои олимони академия

payom1

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИҶИИ ҶУМҲУРӢ»
Ҳамватанони азиз! Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Паёми Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ – сиюмин солгарди истиқлолу озодии Ватани азизамон пешниҳод мегардад.